Scroll Top

Dreptul Insolvenței

Oferim asistare și reprezentare în cazul procedurii de insolvență în calitate de avocat având o vastă experiență  în reprezentarea creditorilor, debitorului precum și a administratorului special.

Redactarea documentelor necesare depunerii cererii de deschidere a procedurii la cererea debitorului, formularea cererii de deschidere la cererea creditorului, contestație împotriva cererii de deschiderea procedurii de insolvență, redactarea declaratiilor de creanta, contestatii tabel preliminar , contestații  tabel definitiv, contestații raport de activitate, întocmire plan de reorganizare , cereri de plată si orice fel de actiuni in cadrul procedurii de insolvență si procedurii de faliment , reprezentarea în cadrul adunării creditorilor , în fata administratorilor / lichidatorilor judiciari precum și in fata  instanțelor judecătoresti.