Scroll Top

Onorarii

ABONAMENT

Plata de abonament reprezintă o sumă fixă lunară, a cărei mărime variază în funcţie de volumul de lucru solicitat de beneficiar. La încheierea contractului de abonament, părţile stabilesc de comun acord atît numărul orelor de asistenţă juridică acordate lunar cît şi plata de abonament.  Acest mod de plată este recomandat întreprinderilor mici şi medii, care nu îşi pot permite achitarea salariului unui jurisconsult de înaltă calificare, şi eventual nici nu au nevoie de serviciile acestuia în fiecare zi.  De asemenea, acest mod de conlucrare poate fi folosit în anumite domenii specifice de activitate, cum ar fi guvernarea corporatistă, relaţiile de dreptul muncii, chiar şi în cazul în care întreprinderea beneficiar are angajat un jurisconsult.
PLATĂ PE ORĂ
Plata pe oră se foloseşte, de regulă, în cazurile cînd la momentul semnării contractului, nu este posibil de a determina numărul de ore necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.  Pe parcursul executării lucrărilor, Avocatul informează Beneficiarul despre lucrările îndeplinite şi costul acestora. În acelaşi timp, părţile pot conveni asupra unor limite minime sau maxime a onorariului.  Costul unei ore de lucru al Avocatului este de 50 Euro (TVA nu se aplică).  Pentru anumite lucrări, cînd Avocatul poate anticipa numărul de ore necesare îndeplinirii unei lucrări, părţile pot stabili în calitate de onorariu o sumă fixă indicată în contract.
REPREZENTARE JUDICIARĂ

Plata pentru reprezentare în instanţa de judecată se efectuează în una din următoarele forme:

1. la încheierea contractului, beneficiarul achită o sumă fixă iniţială, urmînd ca fiecare şedinţă de judecată să fie achitată separat
2. plata onorariului se va efectua exclusiv pe ore, în funcţie de timpul consumat de Avocat
3. plata onorariului va fi stabilită sub formă de cotă procentuală din valoarea acţiunii.