Scroll Top

Recuperări creanțe

 

 

AVD Legal Consulting vă îndrumă și vă ajută în a recupera pe căile impuse de lege, datoriile civile sau comerciale. Din punct de vedere al procedurilor de recuperare a creanțelor acestea cuprind doua etape:

Etapa initiala (etapa preliminara) în care debitorul va fi contactat în vederea înștiințării asupra creanțelor, asupra consecințelor neplății la termen și vor fi demarate proceduri de executare silită în cazul în care există titluri executorii. În cadrul acestei etape clienții nostrii vor primi toate datele despre debitorii lor și despre solvabilitatea acestora.

Etapa a doua în care se vor promova acțiuni în instanță pentru obținerea de titluri executorii și/sau acțiuni de recuperare efectivă prin proceduri de executare silită.

Onorariul pentru aceste proceduri este stabilit în funcție de complexitatea acestora, de volumul de muncă depus de colaboratorii noștri și de estimarea timpului de recuperare a creanțelor.

Plata onorariului se va face eșalonat, pe parcursul procedurilor, regula de bază fiind taxarea unei sume minime, urmând ca restul de onorariu să fie plătit din sumele efectiv recuperate.

Serviciul recuperări creanțe se ocupă în special cu următoarele domenii:

 – împrumuturi nerestituite la termen;

 – plata drepturilor salariale neachitate de angajator la termenul stabilit între părți;

 – sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere;

 – sume de bani datorate ca urmare a unei prestări de servicii;

 – sume de bani restante ca urmare a încheierii unor acte juridice translative de proprietate cum ar fi contractele de vânzare-cumpărare;

 – sume, care reprezintă prejudicii reale, cauzate unor persone fizice cumpărători;

 – sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere și comisionariat.

Totodata noi,  în cazul în care există dovezi temeinice de încălcare a legilor sesizează, în numele clienților săi,  organele statului pentru prevenirea și/sau sancționarea celor răspunzători de nerespectarea dispozițiilor legale privind autorizările sau condițiile specifice de desfășurare a activităților.

Activitatea de recuperări-creanțe, fiind o activitate ce are caracter juridic este desfășurată de avocatul cu experiență, bun cunoscator al legilor în vigoare, avocat care oferă soluții prompte și eficiente în legătură cu orice problemă sesizată.

Modalitatea de angajare a avocatului se face prin intermediul unui contract de asistență juridică pe etape de lucru, astfel încât sumele avansate de clienți să fie minime și în raport de șansele pe care le au în recuperarea efectivă a creanțelor.

Servicii oferite în cadrul de recuperări creanțe:

Consultanță juridică cu privire la modalitățile de recuperare a debitelor; analiza debitului, evaluarea șanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a  recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;

 – Asistența juridică și reprezentare în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept (bancar,  telecomunicații, privatizare, infrastructură);

 – Redactarea tuturor inscrisurilor și actelor necesare procedurilor acțiunilor în instanță, participarea la administrarea de expertize judiciare și extrajudiciare necesare  recuperării debitului;

 – Servicii de negociere și tranzacționare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienților în proceduri de conciliere directă;

 – Desfășurarea de proiecte de recuperări a unui volum mare de debite;