Scroll Top

Drept Societar și Comercial

Drept Societar și Comercial

AVD Legal Consulting este recunoscut pentru experienta sa in domeniul dreptului societar si corporativ, activand pentru societati multinationale si locale, in practic toate tipurile de probleme si chestiuni legale aferente, de la munca de consultanta si litigii de zi cu zi, pana la tranzactii stragice de scara mare.

Activitatea noastra in domeniul Dreptului comercial este vasta si bazata pe experienta acumulata pe o perioada indelungata. Astfel incercam sa ajutam clientii nostri care se confrunta cu problemele unei piete economice de tranzitie cum este si economia Republicii Moldova. Am oferit consultanta multor entitati economice in negocierea unor tranzactii complexe, securizate si nesecurizate, atingand toate formele de afaceri. In domeniul corporativ, activitatea noastra este diversa si acopera de la incorporari, probleme de raspundere societara – corporativa, vehicule corporative cu scop special, structuri ale actionariatului, probleme legate de capitalul social, sfaturi asupra imprumuturilor asociatilor, asupra sarcinilor si raspunderilor administratorilor, probleme de guvernare corporatista si de protectie a actionarilor minoritari.

– Infiintari de entitati corporative, lichidari, falimente si reorganizari;
– Guvernare Corporativa;
– Contracte intre actionari si contracte de subscriere de actiuni/participațiuni;
– Dispute corporative, litigii, rezolvarea disputelor, tranzactii cu conflict de interese, de proportii, recuperari de creante;
– Revizuirea contractelor internationale si a documentelor internationale;
– Vanzarea si cumpararea bunurilor si a altor active inculzand licitatii publice cu Republica Moldova si proceduri de achizitii;
– Structurarea contractelor internationale de vanzare;
– Aspectele de drept fiscal care intervin in activitatea societatilor comerciale;
– Contracte.

AVD Legal Consulting furnizeaza consultanta generala in domeniul comercial, conceperea si redactarea, negocierea si incheierea unor largi varietati de contracte comerciale, atat nationale cat si internationale, incluzand servicii juridice calificate, in scopul conformarii acestora legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.