Scroll Top

Contracte

Dreptul contractual reglementeaza raporturile juridice dintre doua sau mai multe parti, raporturi care au ca scop producerea de efecte juridice si care dau  nastere unui ansamblu de drepturi si obligatii reciproce.

Incheierea unui contract nu reprezinta numai transpunerea in text a acordului de vointa al partilor, ci mult mai mult decat atat, elaborarea unui contract, indiferent de natura acestuia, reprezentand un ansamblu de operatiuni anterioare incheierii acestuia prin care vointa reala a partilor se armonizeaza cu reglementarile in vigoare, dar si cu natura contractului, fiecare situatie avand particularitatile sale.

AVD Legal Consulting asigura servicii de asistenta juridica in ceea ce priveste:

  • asistenta jurdica, redactare, modificare, verificare, revizuire contracte civile/comerciale, acte aditionale, antecontracte in vederea elaborarii si adaptarii contractelor potrivit noilor reglementari si imprejurari;
  • asistenta juridica si reprezentare la initierea negocierilor sau la intreruperea acestora contractelor;
  • asistenta juridica/reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente in cauze avand ca obiect raspunderea civila contractuala, pronuntarea hotararilor judecatoresti care sa tina loc de act autentic, actiuni avand ca obiect constatarea nulitatii absolute/relative a unui contract, in rezolutiunea unui contract, actiuni avand ca obiect despagubiri intemeiate pe raspunderea pentru evictiune, actiuni estimatorii sau redhibitorii etc.
  • consultanta juridica, analiza si interpretare clauze indoielnice, externe, penale si a efectelor pe care acestea le produc;
  • determinarea si clarificarea continutului si clasificarii contractelor in vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor aferente fiecarei parti contractante;
  • asistenta juridica in fata notarului pentru incheierea contractelor autentice.