Scroll Top

Drept Bancar

AVD Legal Consulting oferă consultanță, asistență juridică și reprezentare în domenii care vizează dreptul financiar, dreptul fiscal și dreptul bancar. Dat fiind faptul că legislația fiscală românească și contextul internațional sunt într-o continuă schimbare și evoluție, iar raporturile juridice care au loc între consumatori și bancă sunt reglementate de dreptul financiar-bancar, serviciile juridice profesionale oferite de avocații în drept financiar – bancar includ:

– Asistență și consultanță în domeniul bancar;
– Asistență și consultanță în domeniul financiar;
– Asistență juridică și reprezentare cu privire la orice litigii de natură bancar – financiară în fața instanțelor judecătorești;
– Redactarea contractelor bancare și adaptarea la modificările legislative survenite;
– Asistență juridică și reprezentare în ceea ce privește încheierea și negocierea contractelor de credit;
– Asistență în procesul de executare silită bancară atât persoanelor fizice, dar și juridice;
– Asistenţă juridică în ceea ce privește recuperarea creanţelor de la debitorii rău-platnici;
– Renegocierea sau înlăturarea clauzelor abuzive din contractele de creditare;
– Consultanță în activitățile specifice societăților de leasing;
– Întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară necesare apărării intereselor clientului în ceea ce privește dreptul financiar-bancar;
– Asistență și reprezentare în procedura de dare în plată în fața instanței de judecată.