SERVICII

Iată ce facem cel mai bine

Asigurări

 • Consultanţă în încheierea și negocierea contractelor de asigurare;
 • Litigii comerciale privind executarea contractelor de asigurare, inclusiv asistența în litigiile penale;
 • Înființarea și lichidarea societăților de asigurare.

 

Drept bancar

 • Consultanţă în cadrul proiectelor de finanţare şi refinanţare;
 • Operaţiuni cu cambii, bilete la ordin şi cecuri. Litigii derivând din aceste operațiuni;
 • Operațiuni de leasing și operațiuni specifice instituțiilor financiare nebancare (IFN).

 

Dreptul concurenței

 • Consultanță juridică în domeniul concurenței neloiale;
 • Concentrări economice – aspecte juridice;
 • Reprezentare și asistență față de Consiliul Concurenței.

Dreptul consumatorului

 • Asistență și reprezentare în determinarea aplicării legislației specifice din domeniul protecției consumatorului;
 • Consultanță privind clauzele dintre comercianți și consumatori (persoane fizice);
 • Asistența în relația cu instituțiile privind protecția consumatorului.

 

Litigii și arbitraj

 • Litigii și arbitraj în domenii precum Drept Civil, Drept Comercial, Dreptul Muncii, Dreptul Concurenței, Drept Bancar, Dreptul Transporturilor, Drept Fiscal, Asigurări, Drept penal, Proprietate Intelectuală ș.a.;
 • Activități și proceduri prelitigioase în vederea evitării litigiilor;
 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești din Moldova;
 • Asistența și reprezentare în fața curților de arbitraj și a altor instituții precum Consiliul de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Comisia de contestații a AGEPI, Consiliul Concurenței ș.a.

Insolvență

 • Asistență și reprezentare în procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență ;
 • Concordatul preventiv și mandatul “ad hoc”;
 • Consultanţă privind întocmirea, propunerea şi susţinerea unui plan de reorganizare;
 • Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere;
 • Contestaţii la tabelul preliminar sau definitiv de creanţe;
 • Contestaţii la hotărârile adunării creditorilor şi comitetului creditorilor.

 

Dreptul afacerilor

 • Înfiinţare societăţi;
 • Fuziuni, divizări. Consultanță în întocmirea proiectelor și asistență în procedurile judiciare;
 • Reprezentare și asistență în litigiile specifice dreptului societar (contestare hotărâri A.G.A.).

 

Dreptul muncii

 • Proceduri de concediere;
 • Litigii vizând executarea şi încetarea contractelor de muncă;
 • Clauze de neconcurenţă, confidenţialitate şi alte clauze specifice contractului de muncă.

 

Drept penal și dreptul penal al afacerilor

 • Asistenţă şi reprezentare în faza de urmărire penală şi în faza de cercetare judecătorească;
 • Asistență în domeniul criminalității economice (infracțiuni prevăzute de legea societăților comerciale, legea insolvenței, evaziunea fiscală, infracțiuni vizând patrimoniul și atribuțiile de serviciu.

Dreptul proprietății intelectuale

 • Drepturi de autor. Încheierea contractelor specifice;
 • Litigii civile și penale vizând încălcarea drepturilor de autor;
 • Înregistrarea și protecția juridică a mărcilor.

 

Dreptul familiei

 • Divorțuri, partaje, încredințare minori;
 • Recunoașterea paternității;
 • Stabilirea filiației, tăgada paternității;
 • Adopții.

 

Contracte

 • Redactarea și consultanța juridică asupra diferitelor tipuri de contracte;
 • Negocierea diverselor contracte în care sunt implicate societăți comerciale, instituții, persoane fizice;
 • Negocierea contractelor de achiziție – tranzacționare a unor companii;
 • Executarea contractelor.

Drepturi reale

 • Consultanță în achiziția și vânzarea de bunuri imobile și mobile;
 • Operațiuni de due – diligence;
 • Litigii vizând valorificarea dreptului de proprietate și a altor drepturi reale.

 

Succesiuni. Împărțeală judiciară

 • Dezbaterea succesiuni. Litigii derivând din moștenirea legală și testamentară;
 • Partajul judiciar.

 

Drept migrațional

 • Perfectarea actelor necesare în vederea obținerii permiselor de muncă sau de ședere provizorie
 • Perfectarea actelor nesare pentru detașarea muncitorilor în interiorul sau în afara țării
 • Perfectarea actelor pentru închierea căsătoriilor cu străini
 • Asistarea în procesul de recunoaștere a actelor din afara țării
 • Asistarea în procesul de solicitare de emitere a vizelor
 • Înregistrarea dreptului de muncă în țară, etc.

POLITICA DE PREȚURI

Profesionalismul costă, dar nu în măsura în care nimeni să nu şi-l poată permite, iar politica companiei noastre este una simplă – totul poate fi negociat.

Orice client al nostru este un caz individual care merită a fi tratat şi examinat corespunzător. Mărimea onorariului serviciilor noastre variază în dependenţă de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastră.

ONORARII ORARE

sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unități monetare cuvenită pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestăm pentru dumneavoastră; Pe parcursul executării lucrărilor, Compania informează Beneficiarul despre lucrările  îndeplinite şi costul acestora. În acelaşi timp, părţile pot conveni asupra unor limite minime sau maxime a onorariului.

ONORARII DE SUCCES

constau într-o sumă fixă cuvenită pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestăm sau, după caz, le prestăm pentru dumneavoastră; aceste onorarii se datorează indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale;

ONORARII FIXE (forfetare)

în completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea unui anumit rezultat; în cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.

ABONAMENTE LUNARE

plata de abonament reprezintă o sumă fixă lunară, a cărei mărime variază în funcţie de volumul de lucru solicitat de beneficiar. La încheierea contractului de abonament, părţile stabilesc de comun acord atît numărul orelor de asistenţă juridică acordate lunar cît şi plata de abonament.

La cerere, onorariile pot fi formate din combinarea criteriilor enunțate mai sus.

Indiferent de mărimea onorariilor, calitatea şi seriozitatea serviciilor noastre este garantată!

Toate serviciile sunt prestate în bază de contract, cu eliberarea actelor corespunzătoare. Serviciile pot fi achitate în bani cash ori prin transfer bancar.